Marta Sokołowska

Lęk w kolorze złotym. Recenzja Filipa Łobodzińskiego

Wymarzony, a zarazem straszliwy przypadek zrządził, że Imperium Dzieci Marty Sokołowskiej ukazuje się w chwili, gdy w naszych uszach dźwięczą haniebne słowa purpurata o niepłodnych modnych lalkach. W kontekście takich apeli lektura krótkiej powieści przestaje być obcowaniem z dystopią. Raczej z próbą prze-jasno-widzenia, o jaką stawkę idzie gra, w którą ktoś nas wkręca…” – recenzja Filipa Łobodzińskiego.

W najnowszym numerze Magazynu Literackiego Biblioteka ukazała się recenzja Filipa Łobodzińskiego Lęk w kolorze złotym, towarzysząca premierze książki Marty Sokołowskiej Imperium Dzieci wydanej przez wydawnictwo Biuro Literackie. Oficjalna premiera książki 12 lipca 2021 roku.

Dodaj komentarz