Marta Sokołowska

Autorski komentarz Marty Sokołowskiej towarzyszący premierze książki Imperium Dzieci

Autorski komentarz Marty Sokołowskiej towarzyszący premierze książki Imperium Dzieci, która ukazuje się w Biurze Literackim 12 lipca 2021 roku.

„W Imperium Dzieci próbuję zbliżyć do siebie bezwzględne dążenie do doskonałości z nostalgią czasu dzieciństwa. Jestem świadoma paradoksu, bo mimo że absolutne dobro i całkowita wolność są wartościami nieosiągalnymi, to jednak ludzie nie potrafią wyzbyć się pragnienia ich doświadczania. Dążą do transgresji, czasem za najwyższą cenę.”

Cały tekst na BiuroLiterackie.pl

Dodaj komentarz